hoge priesteres

Laat ik beginnen met iedereen het allerbeste te wensen voor 2015. Ik hoop dat iedereen zich dit jaar verder kan ontwikkelen, kan blijven groeien en bovenal zich gelukkig en tevreden mag voelen met zichzelf ondanks of dankzij alles wat hij of zij wil gaan doen dit komende jaar.

We kunnen niet echt in de toekomst kijken maar we kunnen wel zien welke thema’s er op je pad komen en dat kan je helpen om je er op voor te bereiden. Voor iedereen zal dat anders zijn.

Aan het begin van je persoonlijk nieuwe jaar, de dag dat je jarig bent, kun je een solaar horoscoop laten maken om te weten te komen hoe het jaar er vanaf je verjaardag tot aan je volgende verjaardag er voor je uit ziet. Aan het begin van elk Nieuw jaar kun je ook een voorspelling doen voor een heel jaar en wel aan de hand van de 22 Grote Arcana kaarten van de Tarot.

Neem hiervoor je geboortedag – geboortemaand – en het jaar waarvoor je de voorspelling wilt doen in dit geval is dat 2015. Tel de afzonderlijke cijfers bij elkaar op, net zo lang tot je uitkomt op een getal tussen 1 en 22. Dus als je uitkomt op 34, dan tel je 3 + 4 ook nog op en kom je uit op 7.

Een voorbeeld:
Ik ben jarig op 11 december dat wordt dan: 11-12-2015: 1+1+1+2+2+0+1+5= 13
De uitkomst koppel je aan een Grote Arcana kaart (zie hieronder). Nu kun je opzoeken wat er over de betreffende kaart wordt gezegd. Via internet en vele boeken hierover.

De kaart die het thema van mijn jaar voorspelt is De Dood. Een kaart die meestal schrik aan jaagt maar vooral betekent dat ik de dingen die uitgediend zijn moet loslaten en dat kan van alles zijn zoals werk, bezigheden, spullen, bezittingen, relaties, oude gewoontes. Voor een uitgebreide duiding: schrijf je in voor de Nieuwsbrief en stuur je vraag op.
1 = de Magiër
2 = de Hogepriesteres
3 = de Keizerin
4 = de Keizer
5 = de Hogepriester
6 = de Geliefden
7 = de Zegewagen
8 = Kracht
9 = de Heremiet
10 = het Rad van Fortuin
11 = Gerechtigheid
12 = de Gehangene
13 = de Dood
14 = Matigheid
15 = de Duivel
16 = de Toren
17 = de Ster
18 = de Maan
19 = de Zon
20 = het Oordeel
21 = de Wereld
22 = de Dwaas
Je mag me mailen als je een uitgebreide duiding wilt bij je uitkomst. Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en stuur je vraag op.

Deel dit artikel: