De kostbare pagode: het is niet nodig om nog langer te zoeken –

Zij weerspiegelt de duizendvoudige schittering van het licht in elke richting…

De wijze zegt: wees bereid om te werken, te bidden en nederig te zijn –

Als u dat doet, kan de Hemel u alles ten geschenke geven.

 

Uitleg: Je zult beloond worden voor al je goede daden, het is je lot

 

Deel dit artikel: